Buderus Lublin
1_exclusive-green-he-495x400
EXCLUSIVE GREEN E 25 C.S.I.

Cena:
6550zł

Opis produktu

Kocioł kondensacyjny ErP, wyposażony w energooszczędną pompę z synchroniczną
modulacją o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤0,23

Certyfikat RANGE RATED – możliwość dostosowania mocy maksymalnej do wymagań instalacji
Wbudowany moduł regulacji pogodowej
Sonda zewnętrzna
Ciekłokrystaliczny, czytelny wyświetlacz LCD
Możliwość indywidualnego programowania parametrów pracy kotła
System Automatycznej Regulacji S.A.R.
System autodiagnostyki z precyzyjnym określeniem rodzaju ewentualnej usterki poprzez kody błędów
Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej (zgodnie z PN-EN 13203-1: 2006)2
Funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u.2
Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (Connect AT–BT LE (EX.G.), CONNECT BASE MIX 1 LE lub MIX 2 LE)
Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
Płynna regulacja mocy
Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
Wysoka sprawność do 109,6%

Charakterystyka techniczna

 • Certyfikat RANGE RATED – możliwość dostosowania mocy maksymalnej do wymagań instalacji
 • Wbudowany moduł regulacji pogodowej
 • Sonda zewnętrzna
 • Ciekłokrystaliczny, czytelny wyświetlacz LCD
 • Możliwość indywidualnego programowania parametrów pracy kotła
 • System Automatycznej Regulacji S.A.R.
 • System autodiagnostyki z precyzyjnym określeniem rodzaju ewentualnej usterki poprzez kody błędów
 • Wysoki komfort ciepłej wody użytkowej (zgodnie z PN-EN 13203-1: 2006)2
 • Funkcja wstępnego podgrzewu c.w.u.2
 • Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (Connect AT–BT LE (EX.G.), CONNECT BASE MIX 1 LE lub MIX 2 LE)
 • Zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia
 • Płynna regulacja mocy
 • Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
 • Wysoka sprawność do 109,6%
exclusive-green-25-csi

 

Dokumentacja techniczna